Met meer vertrouwen naar uw doelgroep

Met meer resultaat naar huis

Contact

Over Vitamine-i

 

 

Gerard Odenkirchen is de oprichter van Vitamine-i. Hij volgde opleidingen in werktuigbouw, marketing en bedrijfskunde. Zijn interesse voor succesvolle strategieën heeft hij met veel passie en energie toegepast voor verschillende bedrijven in Europa. 15 jaar geleden startte hij zijn adviesbureau Interactive Market Guide. In de

loop der jaren heeft hij zich

steeds meer toegelegd op het

begeleiden van organisaties die

beter willen presteren op de

markt. Begin 2009 is Gerard

gestart met het concept

Vitamine-i, dat op deze ervaring

voortbouwt en waarin hij de

opdrachtgever nog meer betrekt

in het ontwikkelingsproces en er

sterke kennisoverdracht plaats-

vindt. Hierdoor is nog meer

interne betrokkenheid zichtbaar bij de uiteindelijke strategie of het concept, waardoor de implementatie natuurlijk en soepel verloopt.

 

 

 

Gerard werkt binnen Vitamine-i met een dedicated netwerk. Mensen waarmee hij vaak samenwerkt en die, net als hij, heel betrokken zijn bij hetgeen ze doen. Afhankelijk van het vraagstuk wordt samengewerkt met andere consultants, trainers, creatieve of organisatie-ontwikkelingsbureaus. Variërend van grenzeloze vrijdenkers voor creatieve brainstorms, motiverende teambuilders en procesmanagers voor onderzoeken en kennisontwikkeling tot subsidieaanvragen.

 

Innovatie en Implementatie volgen het Inzicht.

Vitamine-i daagt de opdrachtgever uit om de veilige omgeving van routine even te verlaten om de organisatie te verrijken met, inspirerende ideeën die werken. Waarbij altijd gezocht wordt naar aansluiting bij de doelgroep. Kijkend voorbij de cijfers, zoekend naar dieperliggende waarden. Vitamine-i gebruikt hiervoor resultaten van onderzoek en bewezen technieken. Dat geeft zekerheid op succes.

Referenties